Desloratadine Zentiva 0.5mg/ml ger.tirp.60ml

Prekės kodas
97695
Gamintojas
Zentiva
Vaisto grupė
Receptinis
noImageImage

Panašios prekės
Vaistai nuo alergijos

Daugiau

Populiariausios prekės,
vaistai, vitaminai, kosmetika, arbatos ir kt.

Daugiau
Vaistas nuo alergijos

Desloratadine Zentiva 0.5mg/ml ger.tirp.60ml

Kategorija:
Prekės kodas
97695
Gamintojas
Zentiva
Vaisto grupė
Receptinis
Kol kas receptinių vaistų prekyba nėra leidžiama nuotoliniu būdu.
klauskite

Vaistinių prepraratų paieška VVKT svetainėje.
Pranešimo apie nepageidaujamą reakciją forma.
Svarbi informacija įsigyjantiems vaistinius preparatus.
Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Resublikos sveikatos aspaugos ministerijos el. paštu arba kitais būtais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Desloratadine Zentiva 0,5 mg/ml geriamasis tirpalas

KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename geriamojo tirpalo mililitre yra 0,5 mg desloratadino.
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas: šio vaistinio preparato sudėtyje yra 103 mg/ml sorbitolio (E 420).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Geriamasis tirpalas.

Desloratadine Zentiva geriamasis tirpalas yra skaidrus, bespalvis ir be dalelių.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1  Terapinės indikacijos

Desloratadine Zentiva skirtas lengvinti simptomams, susijusiems su:
- alerginiu rinitu (žr. 5.1 skyrių);
- dilgėline (žr. 5.1 skyrių).

4.2  Dozavimas ir vartojimo metodas

Simptomams, susijusiems su alerginiu rinitu (įskaitant epizodinį ir nuolatinį alerginį rinitą) ir dilgėline (žr. 5.1 skyrių), lengvinti Desloratadino Zentiva geriamojo tirpalo galima gerti nepriklausomai nuo valgymo laiko.
Receptą išrašantis gydytojas turi žinoti, kad mažesnių negu 2 metų vaikų rinitas daugiausia yra infekcinis (žr. 4.4 skyrių), o duomenų, patvirtinančių infekcinio rinito gydymą Desloratadine Zentiva, nėra.

1–5 metų vaikams
Reikia gerti po 2,5 ml (1,25 mg) Desloratadine Zentiva geriamojo tirpalo kartą per parą.

6–11metų vaikams
Reikia gerti po 5 ml (2,5 mg) Desloratadine Zentiva geriamojo tirpalo kartą per parą.

Suaugusiems žmonėms ir paaugliams (12 metų bei vyresniems)
Reikia gerti po 10 ml (5 mg) Desloratadine Zentiva geriamojo tirpalo kartą per parą.

Klinikinių tyrimų metu sukaupti duomenys apie desloratadino veiksmingumą 12–17 metų paaugliams yra riboti (žr. 4.8 ir 5.1 skyrius).
Epizodinį alerginį rinitą (jo simptomų būna trumpiau negu 4 dienas per savaitę arba trumpiau negu 4 savaites) reikia gydyti atsižvelgiant į paciento ligos eigą. Simptomams išnykus, gydymą galima nutraukti, vėl jų atsiradus - gydymą atnaujinti.
Nuolatinį alerginį rinitą (jo simptomų būna 4 dienas arba ilgiau per savaitę ir ilgiau negu 4 savaites) pacientui galima rekomenduoti gydyti visu alergeno poveikio laikotarpiu.

4.3  Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai, bet kuriai pagalbinei medžiagai arba loratadinui.

4.4  Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Desloratadino geriamojo tirpalo saugumas ir veiksmingumas mažesniems negu vienerių metų vaikams netirtas.
Mažesnių negu 2 metų vaikų alerginį rinitą atskirti nuo kitų rinito rūšių yra labai sunku. Reikia ištirti, ar nėra viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ar struktūros nenormalumų, susipažinti su paciento ligos istorija, atlikti fizinį tyrimą bei tinkamus laboratorinius ir odos tyrimus.

Maždaug 6% suaugusių žmonių ir 2–11 metų vaikų fenotipas yra silpnai metabolizuojantis desloratadiną, todėl jų organizme eksplozija būna didesnė (žr. 5.2 skyrių). Desloratadino saugumas 2–11 metų vaikams, silpnai metabolizuojantiems desloratadiną, yra toks pat kaip vaikams, kurie desloratadiną metabolizuoja normaliai.
Silpnai desloratadino metabolizuojantiems < 2 metų vaikams desloratadino poveikis netirtas.

Pacientus, kuriems yra sunkus inkstų nepakankamumas, desloratadinu reikia gydyti atsargiai (žr. 5.2 skyrių).
Šio vaistinio preparato sudėtyje yra sorbitolio. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas - fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius.

4.5  Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Klinikinių tyrimų, kurių metu desloratadino tablečių buvo vartojama kartu su eritromicinu arba ketokonazolu, metu kliniškai reikšmingos sąveikos nepastebėta (žr. 5.1 skyrių). Klinikinės farmakologijos tyrimų metu desloratadino tabletės, vartojamos kartu su alkoholiu, alkoholio sukeliamo psichomotorikos slopinimo nestiprino (žr. 5.1 skyrių).

4.6  Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Tyrimų su gyvūnais metu teratogeninio poveikio desloratadinas nesukėlė. Ar saugu vaistinio preparato vartoti nėštumo metu, netirta, todėl nėštumo metu Desloratadine Zentiva vartoti nerekomenduojama.

Žindymas
Desloratadino patenka į motinos pieną, todėl žindyvėms Desloratadine Zentiva vartoti nerekomenduojama.

4.7  Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Klinikinių tyrimų, kuriais buvo tiriamas gebėjimas vairuoti, metu desloratadino vartojantiems pacientams sutrikimų neatsirado. Vis dėlto pacientus reikia įspėti, kad labai retais atvejais kai kuriems žmonėms gali pasireikšti mieguistumas, kuris gali daryti poveikį gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus.

4.8  Nepageidaujamas poveikis

Klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo vaikai, metu desloratadino sirupu buvo gydyti 246 vaikai (6 mėn.–11 metų). 2–11 metų vaikams, vartojantiems desloratadino ar placebo, bendras nepageidaujamų reiškinių dažnis buvo panašus. Kūdikiams ir vaikščioti pradedantiems vaikams (6–23 mėnesių) dažniausi nepageidaujami reiškiniai, kurių dažnis desloratadino vartojantiems pacientams buvo didesnis negu vartojantiems placebo, buvo viduriavimas (3,7%), karščiavimas (2,3%) ir nemiga (2,3%). Papildomo tyrimo metu 6–11 metų vaikams, išgėrusiems vieną 2,5 mg desloratadino geriamojo tirpalo dozę, nepageidaujamų reiškinių neatsirado.
Klinikinių tyrimų, kurių metu suaugę žmonės ir paaugliai įvairių indikacijų, įskaitant alerginį rinitą ir lėtinę idiopatinę dilgėlinę, atveju buvo gydomi rekomenduojama doze, duomenimis, desloratadino vartojantiems pacientams nepageidaujamo poveikio dažnis buvo 3% didesnis, negu vartojantiems placebo. Dažniausi nepageidaujami reiškiniai, kurių dažnis desloratadino vartojantiems pacientams buvo didesnis negu vartojantiems placebo, buvo nuovargis (1,2%), burnos džiūvimas (0,8%) ir galvos skausmas (0,6%).

Kitoks nepageidaujamas poveikis, kuris labai retais atvejais pasireiškė vaistiniu preparatu gydant po to, kai jis pateko į rinką, yra išvardytas toliau esančioje lentelėje.

Psichikos sutrikimai
Haliucinacijos

Nervų sistemos sutrikimai
Svaigulys, somnolencija, nemiga,  padidėjęs psichomotorinis aktyvumas, traukuliai

Širdies sutrikimai
Tachikardija, palpitacija

Virškinimo trakto sutrikimai
Pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas, dispepsija, viduriavimas

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai
Kepenų fermentų kiekio padidėjimas kraujyje, bilirubino kiekio padidėjimas, hepatitas

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai
Raumenų skausmas

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Padidėjusio jautrimo reakcijos (pvz., anafilaksija, angioneurozinė edema, dispnėja, niežulys, išbėrimas, dilgėlinė)

4.9  Perdozavimas

Perdozavimo atveju reikia imtis įprastinių priemonių neabsorbuotai veikliajai medžiagai pašalinti. Rekomenduojamas simptominis ir palaikomasis gydymas.
Remiantis su suaugusiais žmonėmis ir paaugliais atliktais kartotinių dozių klinikiniais tyrimais, kurių metu buvo vartota ne didesnė kaip 45 mg desloratadino dozė (ji yra 9 kartus didesnė už klinikinę dozę), kliniškai reikšmingo poveikio nepastebėta.
Hemodialize desloratadinas iš organizmo nepašalinamas. Ar jį galima pašalinti peritonine dialize, nežinoma.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1  Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti sistemiškai veikiantys antihistamininiai vaistai,  ATC kodas – R06A X27.

Desloratadinas yra sedacijos nesukeliantis, ilgai veikiantis histamino receptorių blokatorius, selektyviai blokuojantis periferinius H1 receptorius. Pavartotas per burną desloratadinas selektyviai blokuota periferinius histamino H1 receptorius, kadangi į centrinę nervų sistemą jis nepatenka.
Tyrimų in vitro metu desloratadinas rodė antialergines savybes. Tai uždegimą skatinančių citokinų, tokių kaip IL-4, IL-6, IL-8 bei IL-13, išsiskyrimo iš žmogaus mastocitų (bazofilų) bei P-selektino adhezijos molekulės raiškos ant endotelio ląstelių slopinimą. Klinikinę šių duomenų reikšmę dar reikia patvirtinti.

Desloratadino geriamojo tirpalo veiksmingumas atskirais tyrimais, atliekamais su vaikais ir paaugliais, nenustatinėtas. Vis dėlto desloratadino sirupo, kuriame desloratadino koncentracija yra tokia pati, saugumas buvo įrodytas trimis tyrimais, atliktais su vaikais. 1–11 metų vaikai, kuriuos reikėjo gydyti antihistamininiais preparatais, vartojo 1,25 mg (1–5 metų vaikai) arba 2,5 mg (6–11 metų vaikai) desloratadino paros dozę. Gydymas buvo gerai toleruojamas, vertinant pagal klinikinius laboratorinius tyrimus, gyvybinius požymius bei EKG intervalų, įskaitant QTc intervalą, duomenis. Vartojant rekomenduojamą dozę, desloratadino koncentracija vaikų ir suaugusių žmonių kraujo plazmoje buvo panaši (žr. 5.2 skyrių). Kadangi alerginio rinito bei lėtinės idiopatinės dilgėlinės eiga bei desloratadino apykaita tiek suaugusiems žmonėms, tiek vaikams yra panaši, todėl desloratadino veiksmingumo suaugusiems žmonėms duomenys gali būti taikomi ir vaikų populiacijai.
Kartotinių dozių klinikinio tyrimo metu pacientams, 14 parų gydytiems ne didesne kaip 20 mg desloratadino paros doze, statištiškai ar kliniškai reikšmingo poveikio širdies ir kraujagyslių sistemai nepastebėta. Klinikinės farmakologijos tyrimo, atliekamo su suaugusiais žmonėmis ir paaugliais, metu suaugusiems žmonėms, 10 parų gydytiems 45 mg desloratadino paros doze (ji yra 9 kartus didesnė už klinikinę dozę), QTc intervalas nepailgėjo.

Į centrinę nervų sistemą desloratidinas lengvai neprasiskverbia. Kontroliuojamų klinikinių tyrimų metu suaugusiems žmonėms ir paaugliams, gydytiems rekomenduojama 5 mg paros doze, somnolencijos dažnis nebuvo didesnis negu vartojantiems placebo. Klinikinių tyrimų metu kartą per parą vartojama 7,5 mg desloratadino tablečių paros dozė suaugusių žmonių ir paauglių psichomotorikai poveikio nedarė. Vienkartinės dozės poveikio tyrimų, atliktų su suaugusiais žmonėmis, duomenimis, 5 mg desloratadino dozė įprastiniams skrydžio atlikimo parametrams, įskaitant subjektyvų mieguistumo padidėjimą ar užduočių, susijusių su skrydžiu, vykdymą, poveikio nedarė.
Klinikinės farmakologijos tyrimų, atliekamų su suaugusiais žmonėmis, metu desloratadinas, vartojamas kartu su alkoholiu, alkoholio sukeliamo psichomotorikos sutrikimo nestiprino ir mieguistumo nedidino. Pacientų, desloratadino ar placebo vartojusių kartu su alkoholiu arba be jo, psichomotorikos tyrimų rezultatai reikšmingai nesiskyrė.

Sąveikos su ketokonazolu ir eritromicinu kartotinių dozių tyrimų metu kliniškai reikšmingų desloratadino koncentracijos kraujo plazmoje pokyčių nenustatyta.
Desloratadino sirupo veiksmingumas jaunesniems nei 12 metų vaikams tyrimais su vaikais ir paaugliais nenustatytas.

Alerginiu rinitu sergantiems suaugusiems žmonėms ir paaugliams desloratadino tabletės  buvo veiksmingos simptomams, pvz., čiauduliui, sekreto tekėjimui iš nosies ir jos niežuliui, akių niežuliui, ašarojimui bei paraudimui ir gomurio niežuliui lengvinti. Desloratadinas simptomus veiksmingai kontroliavo 24 valandas. Tyrimų, atliekamų su 12–17 metų paaugliais, metu desloratadino tablečių veiksmingumas nebuvo aiškiai įrodytas.
Be įprastinio skirstymo į sezoninį ir nesezoninį, atsižvelgiantį į simptomų trukmę, alerginį rinitą galima skirstyti į epizodinį ir nuolatinį. Epizodinis alerginis rinitas apibūdinamas simptomų buvimu trumpiau negu 4 dienas per savaitę arba trumpiau negu 4 savaites. Nuolatinis alerginis rinitas apibūdinamas simptomų buvimu 4 dienas arba ilgiau per savaitę ir ilgiau negu 4 savaites.
Vertinant pagal rinokonjunktyvito įtakos gyvenimo kokybei klausimyno bendrą balų skaičių, desloratadino tabletės buvo veiksmingos sezoninio alerginio rinito naštai lengvinti. Didžiausias pagerėjimas buvo nustatytas praktinių problemų sprendimo ir simptomų ribojamos kasdieninės veiklos srityje.

Dilgėlinei būklei tirti klinikinis modelis buvo lėtinė idiopatinė dilgėlinė, kadangi patofiziologija yra panaši nepaisant etiologijos ir kadangi lėtine liga sergančius pacientus lengviau galima atrinkti tyrimui. Kadangi visų dilgėlinių ligų priežastinis veiksnys yra histamino išsiskyrimas, todėl remiantis klinikinėmis gairėmis, tikėtina, kad desloratadinas yra veiksmingas ne tik lėtinės idiopatinės dilgėlinės, bet it kitokių dilgėlinių būklių simptomams lengvinti.
Dviejų 6 savaičių placebu kontroliuojamų tyrimų, kuriuose dalyvavo lėtine idiopatine dilgėline sergantys pacientai, metu desloratadinas buvo veiksmingas niežuliui lengvinti ir ruplių dydžiui bei skaičiui mažinti jau pirmos dozės veikimo intervalo gale. Kiekvieno tyrimo metu poveikis išsilaikė ilgiau negu 24 valandas. Kaip ir tyrimų, kurių metu lėtinė idiopatinė dilgėlinė buvo gydyta kitokiais antihistamininiais preparatais, mažuma pacientų, nereaguojančių į antihistamininius preparatus, į tyrimą nebuvo įtraukta. Niežulio palengvėjimas daugiau negu 50% pasireiškė 55% pacientų, gydytų desloratadinu, ir 19% pacientų, vartojusių placebo. Be to, gydymas desloratadinu reikšmingai sumažino miego ir dieninio aktyvumo trukdymą, vertinant pagal keturių balų skalę, naudojamą šiems parametrams vertinti.

5.2  Farmakokinetinės savybės

Suaugusių ir paauglių kraujo plazmoje desloratadino galima aptikti praėjus 30 min. po jo pavartojimo. Desloratadinas absorbuojamas gerai, didžiausia koncentracija kraujo plazmoje atsiranda maždaug po 3 val., galutinės pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 27 val. Dozuojant kartą per parą, desloratadino kaupimosi laipsnis atitiko pusinės eliminacijos laiką (maždaug 27 val.). 5–20 mg desloratadino dozės biologinis prieinamumas buvo proporcingas dozės dydžiui.
Eilės farmakokinetikos ir klinikinių tyrimų duomenimis, 6% asmenų nustatyta didesnė desloratadino koncentracija kraujyje. Šio silpnai desloratadiną metabolizuojančio fenotipo dažnis tarp suaugusiųjų (6%) ir 2–11 metų vaikų (6%) buvo panašus, tačiau tarp juodaodžių jis buvo dažnesnis (18% tarp suaugusiųjų ir 16% tarp vaikų) negu tarp europidų (2% tarp suaugusiųjų ir 3% tarp vaikų) abiejose populiacijose.

Kartotinių desloratadino tablečių dozių farmakokinetikos suaugusių sveikų žmonių organizme tyrimo metu buvo nustatyti keturi silpnai desloratadiną metabolizuojantys asmenys. Maždaug septintą valandą po pavartojimo šių asmenų kraujo plazmoje didžiausia koncentracija Cmax buvo maždaug 3 kartus didesnė, o galutinės pusinės eliminacijos laikas buvo maždaug 89 valandos.
Panašūs farmakokinetikos parametrai buvo nustatyti ir kartotinių desloratadino sirupo dozių farmakokinetikos alerginiu rinitu sergančių 2–11 metų vaikų ir paauglių, silpnai metabolizuojančių desloratadiną, organizme. 3–6 valandą po pavartojimo desloratadino ekspozicija (AUC) buvo maždaug 6 karus didesnė, Cmax - apie 3–4 kartus didesnė, galutinės pusinės eliminacijos laikas buvo maždaug 120 valandų. Vartojant atsižvelgiant į amžių apskaičiuotą tinkamą dozę, silpnai desloratadiną metabolizuojančių suaugusių žmonių ir vaikų bei paauglių organizme ekspozicija buvo tokia pati. Šiems asmenims bendras saugumas nesiskyrė nuo saugumo įprastinei populiacijai.

Desloratadino poveikis < 2 metų vaikams, kurie desloratadiną metabolizuoja silpnai, netirtas.
Prie kraujo plazmos baltymų prisijungia vidutinis (83–87%) desloratadino kiekis. Kad 14 parų kartą per parą vartojant 5–20 mg desloratadino dozę pasireikštų kliniškai reikšmingas vaistinio preparato kaupimasis, įrodymų nėra.

Vienkartinės dozės kryžminiu tyrimu buvo nustatyta, kad desloratadino  tabletės ir sirupas yra biologiškai ekvivalentiškos farmacinės formos. Kadangi desloratadino geriamajame tirpale yra tokia pati desloratadino koncentracija, geriamojo tirpalo biologinio ekvivalentiškumo tyrimai nėra reikalingi ir manoma, kad jis yra biologiškai ekvivalentiškas sirupui ir tabletėms.
Atskiro vienkartinės dozės tyrimo metu rekomenduojamą dozę vartojančių vaikų ir paauglių organizme desloratadino AUC ir Cmax buvo panašūs į nustatytus suaugusių žmonių, pavartojusių 5 mg desloratadino sirupo dozę, organizme.

Fermentas, atsakingas už desloratadino metabolizmą, dar neidentifikuotas, todėl sąveikos su kitais vaistiniais preparatais galimybės visiškai atmesti negalima. In vivo CYP 3A4 desloratadinas neslopina. Tyrimai in vitro parodė, kad vaistinis preparatas CYP 2D6 neslopina ir nėra nei P glikoproteino substratas, nei inhibitorius.
Vienkartinės 7,5 mg desloratadino dozės tyrimo metu maisto (labai riebių, labai kaloringų pusryčių) įtakos desloratadino pasiskirstymui organizme nepastebėta. Kito tyrimo metu greipfrutų sultys poveikio desloratadino pasiskirstymui organizme nedarė.

5.3  Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Desloratadinas yra svarbiausias loratadino metabolitas. Ikiklinikiniai desloratadino ir loratadino tyrimai parodė, kad kokybinių ar kiekybinių skirtumų tarp jų toksinio poveikio pobūdžio nėra, jeigu ekspozicija yra panaši.

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Kad vaistiniui preparatui nebūdingas kancerogeninis poveikis, įrodyta tyrimais, atliktais su desloratadino ir loratadinu.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1  Pagalbinių medžiagų sąrašas
Skystasis sorbitolis (nesikristalizuojantis) (E 420)
Propilenglikolis
Citrinų rūgštis monohidratas
Natrio citratas
Hipromeliozė 2910
Sukralozė
Dinatrio edetatas
Tutti fruti aromatinė medžiaga
Išgrynintas vanduo

6.2  Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3  Tinkamumo laikas

30 mėnesių.
Po pirmojo buteliuko atidarymo vaistinis preparatas tinkamas vartoti 2 mėnesius.

6.4  Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5   Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Desloratadine Zerntiva 0,5 mg/ml geriamasis tirpalas išleidžiamas penkiomis skirtingo dydžio pakuotėmis: 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml ir 150 ml. Tirpalas yra supiltas į 60 ml, 100 ml, 125 ml ir 150 ml III tipo gintaro spalvos stiklo buteliukus, užsuktus plastikiniais vaikų neatidaromais dangteliais su daugiasluoksniu polietileno įdėklu. 50 ml ir 60 ml tirpalas yra supiltas į 60 ml buteliukus, 100 ml tirpalas - į 100 ml buteliukus, 120 ml tirpalas - į 125 ml buteliukus, 150 ml tirpalas - į 150 ml buteliukus.
Buteliukai yra įdėti į kartono dėžutes. Visose pakuotėse yra matavimo šaukštas, turintis 2,5 ml ir 5 ml dozių žymas, ir geriamasis 5 ml matavimo švirkštas su ženklintomis padalomis kas 0,5 ml.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6  Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

Buteliuko su saugiu uždoriu atidarymo instrukcija. Buteliukas yra su saugiu uždoriu, kad vaikai jo atidaryti negalėtų. Jis atidaromas taip: dangtelį stipriai paspausti žemyn ir nusukti prieš laikrodžio rodyklę. Vaistinio preparato pavartojus, dangtelį vėl stipriai užsukti.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS
ZENTIVA, k.s.
U kabelovny 130
Dolni Mecholupy
102 37 Praha 10
Čekija

RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)
50 ml – LT/1/12/2847/001
60 ml – LT/1/12/2847/002
100 ml – LT/1/12/2847/003
120 ml – LT/1/12/2847/004
150 ml – LT/1/12/2847/005

RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO DATA
2012-03-15

TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2012-03-15
Šaltinis:VVKT

Panašios prekės
Vaistai nuo alergijos

Daugiau

Populiariausios prekės,
vaistai, vitaminai, kosmetika, arbatos ir kt.

Daugiau