prisijunk prie mūsų facebook Apie mus
x

Užsiregistravę gaukite geriausius pasiūlymus!

Užsiregistravę Mano vaistinėje ir užsisakę naujienlaiškį, gausite 33 lojalumo taškus, kuriais galima padengti dalį produktų vertės.

Rodyti daugiau

Kas yra lojalumo taškai?

Kas yra lojalumo taškai?

Lojalumo taškai suteikiami kiekvienam registruotam naudotojui įsigyjant produkciją už kurią suteikiami lojalumo taškai. Apmokėjus sąskaitą šiuos taškus galima panaudoti kitame pirkime, gaunant papildomą nuolaidą (1 taškas - 3 centai nuo produkto sumos, taškais galima padengti iki 30% pirkinio sumos).

MANO VAISTINĖ ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS LOJALUMO TAŠKŲ PANAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Elektroninė parduotuvė - elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.manovaistine.lt.

1.2. Prekės - vaistiniai preparatai, maisto papildai, medicininės paskirties prekės ir kitos prekės, parduodamos Elektroninėje parduotuvėje.

1.3. Pirkėjas - asmuo, kuris įsigyja arba užsisako Prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas, t. y. 1) veiksnus fizinis asmuo - asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Administratorius - šią Elektroninę parduotuvę administruojanti UAB „ENTAFARMA", kurios buveinės adresas yra Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., juridinio asmens kodas 174443844, PVM mokėtojo kodas LT744438415

1.5. Paskyra - Pirkėjo registracijos Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama Pirkėjo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (angl. account).

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Įsigydamas tam tikras Prekes Elektroninėje parduotuvėje kiekvienas Pirkėjas automatiškai kaupia lojalumo taškus. Prekės, už kurias skaičiuojami lojalumo taškai, Elektroninėje parduotuvėje yra pažymėtos Prekės vidinėje kortelėje specialiu ženklu ir prie jo yra nurodytas lojalumo taškų kiekis, kurį Pirkėjas gauna pirkdamas šią Prekę. Lojalumo taškai už nepažymėtų Prekių įsigijimą nėra skaičiuojami.

2.2. Lojalumo taškai yra kaupiami kiekvieno Pirkėjo pirkimo metu, o Pirkėjo gaunamas jų kiekis priklauso nuo įsigyjamos Prekės vertės. Kiekvienos Prekės vertė, t. y. lojalumo taškų skaičius, kurį Pirkėjas gali gauti, įsigijęs Prekę, yra nurodyta Prekės vidinėje kortelėje, po Prekės pavadinimu. Lojalumo taškai nėra skaičiuojami nuo Prekių pristatymo išlaidų ir bet kokių kitų Pirkėjo atliekamų mokėjimų.

2.3. Vieno lojalumo taško vertė yra lygi 0,03 EUR.

2.4. Pirkėjo sukaupti lojalumo taškai į grynuosius pinigus nekeičiami.

2.5. Sukauptus lojalumo taškus Pirkėjas gali panaudoti kito savo pirkimo metu padengdamas iki 30% (trisdešimt procentų) už įsigytas Prekes mokėtinos sumos.

2.6. Sukauptais lojalumo taškais Pirkėjas gali atsiskaityti kitą dieną po taškų gavimo.

2.7. Pirkėjo sukaupti lojalumo taškai galioja neterminuotai iki Pirkėjas juos panaudoja.

2.8. Sukauptų lojalumo taškų likutį Pirkėjas gali matyti savo Paskyroje.

2.9. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas Elektroninės parduotuvės taisyklių nustatyta tvarka kito savo pirkimo metu pateikia užsakymą įsigyti Prekes ir pageidauja už jas atsiskaitydamas panaudoti savo sukauptus lojalumo taškus, Pirkėjo sukauptų lojalumo taškų likutis automatiškai sumažėja. Šis sumažėjimas įvyksta nepriklausomai nuo to, ar:

2.9.1. Pirkėjas atšaukia Prekių užsakymą;

2.9.2. Pirkėjas neapmoka Prekių užsakymo;

2.10. Įvykus Taisyklių 2.9.1 ir 2.9.2 punktuose numatytiems atvejams, norėdamas susigrąžinti lojalumo taškų likutį Pirkėjas per 14 kalendorinių dienų privalo raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Administratoriui prašymą dėl lojalumo taškų likučio individualaus atstatymo.

 

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Administratorius pasilieka teisę vienašališkai keisti šias taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie Elektroninės parduotuvės arba joje pirkdami Prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją patalpinus Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje.

3.2. Administratorius pasilieka teisę vienašališkai nutraukti lojalumo taškų programą. Apie lojalumo taškų programos nutraukimą Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie Elektroninės parduotuvės bei pranešimu Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje. Lojalumo taškų programos nutraukimo atveju Pirkėjai turės teisę per 1 (vieną) mėnesį nuo Administratoriaus paskelbimo apie lojalumo taškų programos nutraukimą panaudoti sukauptus lojalumo taškus. Suėjus šiam terminui visi Pirkėjų sukaupti ir nepanaudoti lojalumo taškai bus automatiškai anuliuoti.

Gal ieškote...?
VVKT.lt logotipas