noImageImage

Panašios prekės
Širdį veikiantys vaistai

Daugiau

Populiariausios prekės,
vaistai, vitaminai, kosmetika, arbatos ir kt.

Daugiau
Širdį veikiantis vaistas

Ranexa 750mg pailginto atpalaidavimo tabletės N60

Kategorija:
Prekės kodas
97116
Gamintojas
Menarini
Vaisto grupė
Receptinis
Kol kas receptinių vaistų prekyba nėra leidžiama nuotoliniu būdu.
klauskite

Vaistinių prepraratų paieška VVKT svetainėje.
Pranešimo apie nepageidaujamą reakciją forma.
Svarbi informacija įsigyjantiems vaistinius preparatus.
Jeigu įtariate, kad jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Resublikos sveikatos aspaugos ministerijos el. paštu arba kitais būtais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt

Ranexa 375 mg pailginto atpalaidavimo tablets
Ranexa 500 mg pailginto atpalaidavimo tablets
Ranexa 750 mg pailginto atpalaidavimo tablets

Ranolazinas
Atidžiai perskaitykite visa ši lapeli, prieš praddami vartoti vaista.

Be šio lapelio taip pat gausite Ispjamaja paciento kortele, kurioje pateikta svarbi informacija apie sauguma, kuria turite žinoti prieš praddami vartoti Ranexa ir vartodami Ranexa.
- Neišmeskite šio lapelio ir Ispjamosios paciento kortels, nes vl gali prireikti ji perskaityti.
- Visada parodykite Ispjamaja paciento kortele visiems gydantiems gydytojams, iskaitant gydytojus, kurie gydo kitas nei krutins angina ligas.
- Isitikinkite, kad bet kurio vizito pas sveikatos priežiuros specialista metu tursite visu kitu vartojamu vaistu saraša.
- Jeigu kiltu daugiau klausimu, kreipkits i gydytoja arba vaistininka.
- Šis vaistas skirtas Jums, todl kitiems žmonms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kuriu ligos simptomai yra tokie patys kaip Jusu).
- Jeigu pasireišk sunkus šalutinis poveikis arba pastebjote šiame lapelyje nenurodyta šalutini poveiki, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys
1. Kas yra Ranexa ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Ranexa
3. Kaip vartoti Ranexa
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Ranexa
6. Kita informacija

1. KAS YRA RANEXA IR KAM JIS VARTOJAMAS

Ranexa yra vaistas, vartojamas kartu su kitais vaistais krutins anginai, tai yra krutins skausmui ar nemaloniems pojuciams, kuriuos jauciate bet kurioje viršutinje Jusu kuno dalyje, tarp kaklo ir viršutins pilvo dalies, dažnai atsirandantiems dl fizinio kruvio arba per didels itampos, gydyti.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT RANEXA

Ranexa vartoti negalima
- jeigu yra alergija (padidjes jautrumas) ranolazinui arba bet kuriai pagalbinei Ranexa medžiagai,

išvardytai 6 šio lapelio skyriuje.
- jeigu sergate sunkiu inkstu veiklos sutrikimu.
- jeigu sergate vidutiniu ar sunkiu kepenu veiklos sutrikimu.
- jeigu vartojate tam tikrus vaistus, skirtus gydyti bakterine infekcija (klaritromicina, telitromicina), grybeline infekcija (itrakonazola, ketokonazola, vorikonazola, pozakonazola), ŽIV infekcija (proteaziu inhibitorius), depresija (nefazodona) arba širdies ritmo sutrikimus (pvz., kvinidina, dofetilida ar sotaloli).

Specialiu atsargumo priemoniu reikia

Prieš praddami vartoti Ranexa, pasakykite gydytojui,
- jeigu sergate lengvu ar vidutiniu inkstu veiklos sutrikimu;
- jeigu sergate lengvu kepenu veiklos sutrikimu;
- jeigu Jums kada buvo užrašyta pakitusi elektrokardiograma (EKG);
- jeigu esate pagyvenes;
- jeigu Jusu svoris mažas (60 kg ar mažesnis);
- jeigu sergate širdies nepakankamumu.

Gydytojas gali nutarti Jums skirti mažesne doze ar imtis kitu atsargumo priemoniu, jeigu Jums tinka bet kuri iš aukšciau išvardytu aplinkybiu.

Kitu vaistu vartojimas
Jeigu vartojate Ranexa, nevartokite šiu vaistu:
- tam tikru vaistu, skirtu gydyti bakterine infekcija (klaritromicino, telitromicino), grybeline infekcija (itrakonazolo, ketokonazolo, vorikonazolo, pozakonazolo), ŽIV infekcija (proteaziu inhibitoriu), depresija (nefazodono) arba širdies ritmo sutrikimus (pvz., kvinidino, dofetilido arsotalolio).

Prieš vartojant Ranexa pasakykite gydytojui, jeigu vartojate:
- tam tikrus vaistus, skirtus gydyti bakterine infekcija (eritromicinas), arba grybeline infekcija (flukanazola), skirtus apsisaugoti nuo transplantuoto organo atmetimo reakcijos (ciklosoprina), arba tabletes nuo širdies ligos, pvz., diltiazema ar verapamili. Šie vaistai gali salygoti Ranexa šalutinio poveikio, pvz., galvos svaigimo, pykinimo ar vmimo padažnjima (žr. 4 skyriu).

Gydytojas gali nuspresti skirti Jums mažesne doze.
- vaistus epilepsijai ar kitam neurologiniam sutrikimui gydyti (pvz., fenitoina, karbamazepina ar fenobarbitali), rifampicina infekcijai (pvz., tuberkuliozei) gydyti arba vaistinio augalo paprastosios jonažols preparata, nes šie vaistai gali sumažinti Ranexa veiksminguma.
- vaistus, kuriu sudtyje yra digoksino, kadangi Ranexa vartojimo metu gydytojui gali prireikti pakeisti jo doze.
- tam tikrus vaistus, skirtus gydyti alergija (pvz., terfanadina, astemizola, mizolastina), širdies ritmo sutrikimus (pvz., dizopiramida, prokainamida) ir depresija (pvz., imipramina, doksepina, amitriptilina), kadangi šie vaistai gali paveikti Jusu EKG. - tam tikrus vaistus, skirtus gydyti depresija (bupropiona), psichoze, ŽIV infekcija (efavirenza) arba ŽIV (ciklofosfamida).

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitu vaistu, iskaitant isigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Ranexa vartojimas su maistu ir grimais
Ranexa galima vartoti su maistu ar be jo. Gydymo Ranexa metu negalima gerti greipfrutu sulciu.

Nėštumas
Jei esate nšcia, Ranexa vartoti negalima, nebent Jusu gydytojas nurod kitaip.

Žindymo laikotarpis
Jeigu žindote, Ranexa vartoti negalima. Jeigu žindote, pasitarkite su gydytoju.
Prieš vartojant bet koki vaista, butina pasitarti su gydytoju.

Vairavimas ir mechanizmu valdymas
Ranexa poveikio gebjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus tyrimu neatlikta. Pasitarkite su gydytoju

vairavimo ir mechanizmu valdymo.
Ranexa gali sukelti šalutini poveiki – galvos svaigima (dažnai) ir miglota matyma (nedažnai), o tai gali paveikti gebjima vairuoti ir valdyti mechanizmus. Jeigu pajutote šiuos simptomus, nevairuokite ir nevaldykite mechanizmu, kol jie visiškai nepraeis.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Ranexa medžiagas
500 mg pailginto atpalaidavimo tableciu sudtyje yra azo dažiklio E110, o 750 mg pailginto atpalaidavimo tableciu sudtyje yra azo dažiklio E102. Šie dažikliai gali sukelti alergines reakcijas.
750 mg pailginto atpalaidavimo tabletse yra laktozs monohidrato. Jeigu jusu gydytojas jums sak, kad jums yra tam tikru cukru netoleravimas, prieš vartodami ši vaista kreipkits i ji.

3. KAIP VARTOTI RANEXA

Ranexa visada vartokite tiksliai, kaip nurod gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkits i gydytoja arba vaistininka.

Nurykite visa tablete užgerdami vandeniu. Nesmulkinkite, neciulpkite ir nekramtykite tablets, bei nelaužkite ju per puse, kadangi tai gali paveikti vaisto atpalaidavima iš tablets i Jusu organizma.
Pradin doz suaugusiems yra viena 375 mg tablet du kartus per diena. Po 2−4 savaiciu jusu gydytojas gali padidinti doze, kad butu pasiektas reikalingas poveikis. Didžiausia Ranexa doz yra 750 mg du kartus per para.

Svarbu pranešti gydytojui, jei pajutote šalutini poveiki – galvos svaigima, pykinima ar vmima.
Gydytojas gali sumažinti doze arba, jei to nepakanka, nutraukti gydyma Ranexa.

Vaikams ir paaugliams iki 18 metu Ranexa vartoti negalima.

Pavartojus per didele Ranexa doze
Jei atsitiktinai išgrte per daug Ranexa tableciu arba suvartojote didesne doze, nei buvo gydytojorekomenduota, nedelsiant praneškite apie tai savo gydytojui. Jei negalite susisiekti su savo gydytoju,kreipkits i artimiausia ligonins primimo skyriu. Kartu pasiimkite likusias tabletes, pakuote ir džute, kad ligonins personalas galtu lengvai suprasti, ka jus išgrte.

Pamiršus pavartoti Ranexa
Jei užmiršote išgerti vaistu doze, išgerkite ja, kai tik prisimenate, išskyrus tada, kai laikas gerti kita doze. Negalima vartoti dvigubos dozs norint kompensuoti praleista doze.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Ranexa, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutini poveiki, nors jis pasireiškia ne visiems žmonms. Jis dažniausiai yra lengvas ar vidutinio sunkumo.

Jei atsiranda bet kuris iš toliau išvardytu angioedemos simptomu – ši bukl yra reta, taciau gali buti sunki – nutraukite Ranexa vartojima ir nedelsiant kreipkits i gydytoja:
· veido, liežuvio ar gerkls patinimas
· rijimo sunkumas
· dilglin arba apsunkintas kvpavimas

Praneškite gydytojui, jei pajutote dažna šalutini poveiki –galvos svaigima, pykinima ar vmima.
Gydytojas gali sumažinti doze arba nutraukti gydyma Ranexa.

Kitas šalutinis poveikis, kuri galite patirti:
Dažnas šalutinis poveikis (pasireiškia 1–10 asmenu iš 100) yra:

Viduriu užkietjimas
Galvos svaigimas
Galvos skausmas
Pykinimas, vmimas
Nuovargio jutimas

Nedažnas šalutinis poveikis (pasireiškia 1–10 asmenu iš 1000) yra:
Nerimas, miego sutrikimas
Miglotas matymas, regjimo sutrikimas
Jutimu pokyciai (lietimo ar skonio), drebulys, nuovargis ar vangumas, mieguistumas ar apsnudimas, alpimo jausmas ar alpimas, svaigulys atsistojus
Tamsus šlapimas, kraujas šlapime, pasunkjes šlapinimasis
Dehidracija
Kvpavimo sunkumas, kosulys, kraujavimas iš nosies
Padidjes prakaitavimas, niežulys
Patinimo ar išpurtimo jutimas
Karšcio pylimas, žemas kraujospudis
Medžiagos vadinamos kreatininu ar šlapalo kiekio padidjimas kraujyje, trombocitu ar baltuju kraujo kuneliu padidjimas kraujyje, EKG (širdies veiklos užrašymo) pokyciai

Sanariu tinimas, galuniu skausmas
Apetito praradimas ir (ar) svorio netekimas
Mšlungis
Skambjimas ausyse ir (ar) svaigimo jausmas
Skrandžio skausmas ar nemalonus pojutis, virškinimo sutrikimas, burnos sausumas ar viduriuputimas

Retas šalutinis poveikis (pasireiškia 1–10 asmenu iš 10 000) yra:
Nenormalus laboratoriniai kepenu tyrimai
Uosls pokyciai, burnos ar lupu tirpimas, klausos sutrikimas
Šaltas prakaitas, brimas
Kraujospudžio sumažjimas atsistojus
Samons sutrikimas ar praradimas
Dezorientacija
Ranku ir koju šalimas
Dilglin, alergin odos reakcija
Impotencija
Kasos ar žarnu uždegimas
Atminties praradimas
Gerkls užgulimas

Pasitaik pavieniu pranešimu apie umini inkstu nepakankamuma, pasireiškusi Ranexa vartojimo metu.
Jeigu pasireišk sunkus šalutinis poveikis arba pastebjote šiame lapelyje nenurodyta šalutini poveiki, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI RANEXA

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Ant kiekvienos lizdins tableciu plokštels, džuts ir buteliuko nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Ranexa vartoti negalima.

Šiam vaistiniam preparatui specialiu laikymo salygu nereikia.
Vaistu negalima išpilti i kanalizacija arba išmesti kartu su buitinmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemons pads apsaugoti aplinka.

6. KITA INFORMACIJA

Ranexa sudtis
Ranexa veiklioji medžiaga yra ranolazinas. Kiekvienoje tabletje yra 375 mg, 500 mg, arba 750 mg ranolazino.

Pagalbins medžiagos yra: hipromelioz, magnio stearatas, metakrilins rugšties – etilakrilato kopolimeras, mikrokristalin celiulioz, natrio hidroksidas, titano dioksidas ir karnauba vaškas.

Priklausomai nuo tablets stiprumo, jos apvalkale yra:
375 mg tablet: polietilenglikolio, polisorbato 80, Indigokarmino (E132)
500 mg tablet: polietilenglikolio, polisorbato 80, saullydžio geltonojo FCF (E110)
750 mg tablet: glicerolio triacetato, laktozs monohidrato, briliantinio mlio FCF (E133) ir Tartrazino

Ranexa išvaizda ir kiekis pakuotje
Ranexa pailginto atpalaidavimo tablets yra ovalios formos tablets.
375 mg tablets yra blyškiai mlynos ir su vienoje pusje iržtu CVT375.
500 mg tablets yra šviesiai oranžins ir su vienoje pusje iržtu CVT500.
750 mg tablets yra blyškiai žalios ir su vienoje pusje iržtu CVT750.

Ranexa tiekiamas kartono džutse, kuriose yra 30, 60, arba 100 tableciu lizdinse plokštelse arba po
60 tableciu plastikiniuose buteliukuose. Gali buti tiekiamos ne visu dydžiu pakuots.

Rinkodaros teiss turtojas
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Liuksemburgas

Gamintojas
Brecon Pharmaceuticals Ltd
Pharos House, Wye Valley Business Park
Hay-on-Wye
Hereford, HR3 5PG
Jungtin Karalyst

arba

Fine Foods N.T.M. SpA
Via dell’Artigianato 8/10
24041 Brembate (BG)
Italija

arba

Menarini - Von Heyden GmbH
Leipziger Stra e 7-13
01097 Dresden
Vokietija

arba

Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Vokietija

Jeigu apie ši vaista norite sužinoti daugiau, kreipkits i vietini rinkodaros teiss turtojo atstova:
ŠaltinisEMEA

Panašios prekės
Širdį veikiantys vaistai

Daugiau

Populiariausios prekės,
vaistai, vitaminai, kosmetika, arbatos ir kt.

Daugiau